Time Out Plek Elburg

Iedereen kent momenten waarop het even niet meer gaat. Maar wat als spanningen thuis of op je woongroep te hoog oplopen, er een crisis dreigt of je het gevoel hebt overbelast te raken? Thuis hoort een plek te zijn waar je tot rust komt en waar je je veilig voelt. Als die rust en veiligheid er niet meer zijn, kan de Time Out Plek (TOP) in Elburg uitkomst bieden.

Wat is Time Out plek Elburg?

Time Out Plek (TOP) Elburg  is een veilige en rustige woning voor (kwetsbare) Elburgers die tijdelijk (twee tot vier weken) en acuut andere huisvesting nodig hebben in een noodsituatie.


Wat is het doel van TOP Elburg?

Het doel van TOP Elburg is om Elburgers in een onhoudbare situatie te helpen door hen tijdelijk te laten wonen op een rustige en veilige plek. In het vertrouwde Elburg kunnen ze zo even tot rust komen en bijtanken. Door tijdige opvang en ondersteuning wil TOP Elburg voorkomen dat de (thuis) situatie onhoudbaar wordt of escaleert. Zo kan TOP intensieve zorg voorkomen en meehelpen een Elburgse samenleving in stand te houden waarin mensen zo veel mogelijk zichzelf kunnen redden en deel blijven nemen aan de maatschappij.

Voor wie is TOP Elburg bedoeld?

TOP Elburg is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Elburg, ongeacht religieuze overtuiging, ras, of geslacht. Iedereen kan gebruik maken van de TOP Elburg woning. Er moet wel sprake zijn van een acute noodsituatie of crisis, waardoor een tijdelijk onderkomen noodzakelijk is.

Denk bij nood of crisis bijvoorbeeld aan:

  • (dreigende) dakloosheid of acute huisvestingsproblematiek;
  • overbelasting door mantelzorg;
  • gezinsproblematiek (relatie partner / puber / huiselijk geweld);
  • crisis binnen een woongroep;
  • wachtlijstproblemen voor (bijv.) intramurale woonvoorziening.

Verhalen uit de praktijk

… Bij loket Doe’th meldt zich een mantelzorger die emotioneel aangeeft het ‘niet meer te trekken’. De medewerker checkt via www.timeoutplek.nl de beschikbaarheid van de TOP-locatie en kan de overbelaste mantelzorger aanbieden een paar weken op adem te komen in de Time Out Plek Elburg. Zo kan de mantelzorger tot rust komen en wordt ondertussen gewerkt aan een structurele oplossing.

… In de ESC kantine praat een trainer met één van zijn pupillen. Plotseling begint de jonge twintiger te huilen en blijkt hij thuis grote problemen te hebben met zijn ouders. De trainer heeft van TOP gehoord en informeert naar de mogelijkheden. Na een gesprek bij TOP mag de jongen direct naar de TOP woning. Daar kan hij afstand nemen van de thuissituatie en tot zichzelf komen. Tijdens deze weken wordt professionele hulp aangevraagd waar de jongen en zijn ouders na thuiskomst mee kunnen beginnen.

…. Een diaken van de kerk is bij een gezin op bezoek en merkt dat er een heel geladen en onprettige sfeer is. Al gauw blijkt dat het helemaal niet goed zit in de relatie. De vrouw geeft aan dat ze nú weg moet en .. met de kinderen. Ze is bang dat het anders mis gaat. De diaken neemt contact op met TOP Elburg en al de volgende dag kan de vrouw met kinderen naar de Time Out Plek.

…. Het was absoluut niet de bedoeling, maar het liep zo en alles ging verkeerd. Hij moest zijn huis uit en wel direct. Plotseling geen dak meer boven je hoofd! Waar moet je slapen? Zijn buurman regelt een gesprek met TOP-Elburg. Nog dezelfde nacht heeft hij een dak boven zijn hoofd, gewoon in Elburg! Hier krijgt hij tijd om te zoeken naar een definitieve oplossing. Ondertussen slaapt hij elke nacht in een warm bed!

De Partners van TOP Elburg

Wilt u meer weten over TOP Elburg?

Weet u iemand waarvan u denkt dat hij of zij een Time Out Plek nodig heeft? Ziet u zelf geen mogelijkheden meer en moet u weg uit de (thuis)situatie? Neem dan contact op met één van de onderstaande TOP Elburg partners die een plaatsing kunnen verzorgen:

EBC Zorg | 0525 637 230 | www.ebczorg.nl
Eleos-Zwolle | 088-8921656 | info@eleos.nl | www.eleos.nl
Sociaal Trefpunt | 0525 – 68 22 11 | vragen@sociaaltrefpunt.nl

Interaktcontour | 0341 255 777 | info@interaktcontour.nl | www.interaktcontour.nl
Wiel | 0525 – 681 212 | info@wiel.nl | www.wiel.nl
MEE-IJsseloevers | 055 526 9200 | info@meeveluwe.nl | www.meeveluwe.nl
Philadelphia | 033-7602000 | info@www.philadelphia.nl | www.philadelphia.nl